PhDr. Petra Bílková

Narodila jsem se v roce 1974 a v současné době žiji v Praze. Jsem vdaná, mám 3 děti.

V poslední době se věnuji problematice různých oslabení školních dovedností dětí - diagnostice a terapii. Druhou oblastí mé práce je také rodinná problematika, rozvodové situace a práce s pěstounskými rodinami. 

Vzdělání

 • Psychologie, český jazyk a literatura
  Západočeská univerzita v Plzni
  Moje diplomová práce byla zaměřena na problematiku diagnostiky suspektní SPU a školní úzkosti u dětí vzdělávaných v programu „Začít spolu“ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha.
 • Psychologie - zaměření klinické
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pražská psychoterapeutická fakulta

Výcviky

 • Logoterapie
 • Techniky kognitivně behaviorální terapie
 • SUR

Vzdělávací kurzy absolvované v posledních několika letech

 • Neuropsychologická diagnostika (Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s FN Olomouc)
 • Diagnostika poruch autistického spektra (Institut pedagogicko-psychologickeho poradenstvi ČR)
 • Diagnostika dětí – novinky v oboru (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Práce s klienty s cystickou fibrózou (FN Motol)
 • Diagnostika SO-RA-D – sociometrický ratingový dotazník (Institut pedagogicko-psychologickeho poradenstvi ČR)

Kurzy od roku 2014:

 

 • The inteligence and development scales
 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku
 • Baterie diagnostických testů gramotnostních dovednostípro žáky 2. a 5. ročníků ZŠ
 • Diagnostika míry školní připravenosti MATERS 
 • Diagnostika struktury matematických schopností
 • Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi
 • Psychické trauma
 • Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti

 

Praxe

Psychologická praxe

 • psychologické služby pro OSPOD (do současnosti)
 • Rodinné centrum Jablíčkov - poradenství a přednášková činnost (do současnosti)
 • Masarykova Základní škola Újezd nad Lesy, školní psychologie (do současnosti)
 • Pohoda, o. s. – práce s klienty a jejich rodinou, denní stacionář, poradenství
 • ČCE – práce s rodinami, práce s klienty v oblasti mentálních a kombinovaných postižení
 • Tutor – lektor kurzů psychologie
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni
 • Komunitní centrum „Centrum pro rodinu“ v Plzni – program „Začít spolu“, jehož základem byla práce s romskými dětmi – příprava dětí na školu, diagnostika školních obtíží a jejich náprava, organizace preventivních programů, poradenství pro rodiče

Praxe v oblasti personalistky a diagnostiky v oblasti personálního výběru

 • školení soft skills pro firmu HP
 • IANUS, s. r. o. a Axios, s. r. o. – konzultační firmy působící v oblasti personálního řízení; organizaci assessment center a výběrových řízení, koordinace týmu psychologů
 • personální oddělení Škoda ETS, s. r. o.
 

PhDr. Petra Bílková – poradenský psycholog

Osobní a online psychoterapie

Psychologie, poradenství
Volejte: 722 74 99 77