Moje terapie

Ve své praxi vycházím z psychoterapeutického směru logoterapie, jejímž filozofickým východiskem je existencialismus, který však nabývá v intencích této psychoterapie velmi konkrétního rámce. Klient je směrován k hledání sobě vlastního, individuálního životního smyslu. Jedná se o přístup humanistické psychologie, orientované na člověka.

Přístup kombinuji podle potřeb a samozřejmě s ohledem na věk klienta s dalšími přístupy a metodami, které jsou dobře využitelné v poradenské praxi a mají relativně rychlý účinek – jedná se zejména o metody KBT (kognitivně behaviorální terapie), dále integruji prvky SFBT (Solution Focused Brief Therapy). Tento pragmatický směr jednoduše staví na tom, co funguje. V terapii se tak postupuje řadou drobných, zvládnutelných změn, na jejichž základě dochází ke změnám větším.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okpreklady.cz/       http://www.foodline.cz/

 

PhDr. Petra Bílková – poradenský psycholog

Osobní a online psychoterapie

Psychologie, poradenství
Volejte: 722 74 99 77